Wymiana i anulowanie zamówienia

Chcesz wymienić lub zwrócić zamówienie? Przykro nam słyszeć, że nie wszystko spełnia Twoje oczekiwania, ale pomożemy Ci rozwiązać ten problem. Zarejestruj swój produkt, korzystając z zielonego przycisku poniżej, lub przeczytaj tę stronę, aby uzyskać więcej informacji.

Wymiana lub zwrot produktu


Wszystkie produkty Gomibo można bezpłatnie zwrócić do 31 dni od daty ich otrzymania. Po zarejestrowaniu zwrotu masz 14 dni na odesłanie produktu.


Zasady wymiany i zwrotu

 • Produkt jest w miarę możliwości w oryginalnym i nieużywanym stanie;
 • Zestaw z produktem jest kompletny, włącznie z nieuszkodzonym opakowaniem, wszystkimi akcesoriami i broszurkami, które nie są zapisane.

Czy zwracasz słuchawki douszne?
Ze względów higienicznych zwracane słuchawki muszą być nieużywane. Zwracasz słuchawki, które zostały już użyte? Wówczas naliczone zostaną koszty czyszczenia w wysokości 12,50 EUR.

Twoje urządzenie nie spełnia tych wymagań?
Myślisz, że urządzenie nie spełnia naszych wymagań? Nadal możemy Ci pomóc. Po otrzymaniu urządzenia sprawdzimy je dokładnie i zweryfikujemy, jakie opcje możemy Ci zaoferować. Oczywiście będziemy informować Cię na bieżąco. To Ty decydujesz, która opcja najbardziej Ci odpowiada i co stanie się z Twoim urządzeniem.


Wymiana lub zwrot produktu

Wolisz inny kolor, model, a może chcesz anulować zamówienie? Zajmiemy się tym. Możesz wymienić lub anulować zamówienie w ciągu 31 dni od daty jego otrzymania - jest to całkowicie bezpłatne. W przypadku anulowania zamówienia zwracana jest cena zakupu wraz z kosztami przesyłki (z wyłączeniem dodatkowych opcji wysyłki np. list polecony lub wysyłka z ubezpieczeniem). Zwrot zostanie zaksięgowany na Twoim koncie bankowym w ciągu 5 dni roboczych.

Przed odesłaniem nam produktu należy przywrócić w urządzeniu ustawienia fabryczne. Czy masz telefon iPhone firmy Apple? Upewnij się, że funkcja Znajdź mój iPhone jest wyłączona. W przeciwnym razie nie będziemy mogli rozpatrzyć zwrotu.


Wymiana lub zwrot produktu >


Natychmiast po zarejestrowaniu produktu otrzymasz bezpłatną etykietę wysyłkową, aby odesłać nam produkt. Możesz śledzić przesyłkę za pomocą kodu, który otrzymasz po wysłaniu zamówienia, a my wyślemy Ci wiadomość e-mail, gdy tylko otrzymamy przesyłkę. Wówczas wymienimy lub anulujemy zamówienie. Będziemy Cię informować na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej, więc zawsze wiesz, co dzieje się z Twoim zwrotem.


Produkt jest wadliwy

Wadliwy produkt potrafi sprawić wiele problemów, ale jesteśmy tu po to, aby to naprawić! Sprawdź naszą stronę Gwarancje i naprawy.


Przywracanie ustawień fabrycznych produktu

Przed odesłaniem produktu należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików i danych. Aby zachować pliki, można utworzyć kopię zapasową. Na naszej stronie pomocy technicznej wyjaśniamy, jak utworzyć kopię zapasową i zresetować urządzenie.


Poniżej znajdują się prawa konsumenta do zwrotu

 • Prawa konsumenta do zwrotu

  Prawa konsumenta do zwrotu

  Prawo konsumenta do zwrotu jest również znane jako prawo do odstąpienia od umowy. Prawo konsumenta do zwrotu będzie niżej zwane prawem odstąpienia od umowy. (Konsumentem określa się każdą osobę fizyczną, która zawiera umowę prawnąw celach, których w przeważającej części nie można przypisać jej działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej).

  Polityka odstąpienia od umowy

  Prawo do odstąpienia od umowy

  Konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 31 dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 31 dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie ostatniego towaru.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument powinien poinformować Gomibo (MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Niderlandy, numer telefonu: +48 22 1048695, adres e-mail: info@gomibo.pl) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład listu, faksu lub wiadomości wysłanej pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Konsument może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

  Konsument może również wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne unikalne oświadczenie znajdujące się na naszej stronie internetowej (www.gomibo.pl). Jeżeli korzysta on z tej możliwości, konsument otrzyma niezwłocznie potwierdzenie (np. pocztą elektroniczną) otrzymania takiego odstąpienia od umowy

  Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że konsument wyśle powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

  Konsekwencje odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócone zostaną niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od niniejszej umowy, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybrania przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas). W przypadku tego zwrotu użyjemy takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku konsument nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu.

  Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że produkty zostały zwrócone, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  Produkty należy zwrócić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli towar został wysłany przed upływem terminu 14 dni.

  Konsument odpowiada za utratę wartości produktów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z produktami, które nie jest konieczne do zbadania ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

  Podstawy wykluczenia prawa do unieważnienia

  Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów:

  - na dostawę produktów, które nie są wstępnie przygotowane i do których produkcji istotny jest indywidualny wybór lub zamierzone przez konsumenta przeznaczenie, lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb;

  - na dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony;

  - na dostarczanie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale które mogą być dostarczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od zawarcia umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  - na dostawę gazet, dzienników lub czasopism, z wyłączeniem umów o prenumeratę.

  Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej w przypadku umów:

  - na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu;

  - w przypadku dostawy towarów, jeśli po dostawie zostały one ze względu na swój charakter nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami;

  - za dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu.

W przypadku zwrotu zamówień prywatnych można użyć formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Poza tym, można to zrobić jeszcze szybciej na stronie konta osobistego.

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas)

- Do MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, The Netherlands, adres email: info@gomibo.com:
- Ja, niżej podpisany/a (*), niniejszym dokonuję wycofania się z umowy zawartej przeze mnie na zakup następujących produktów: / świadczenie następujących usług: (*).

- Zamówionych (*)/ Dostarczonych (*) w dniu:

- Imię i nazwisko konsumenta:

- Adres pocztowy konsumenta:

- Podpis konsumenta (jedynie w przypadku formy pisemnej):

- Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.