Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Na tej stronie znajdziesz:

Możesz również odwiedzić naszą stronę polityki prywatności, aby przeczytać Oświadczenie o Ochronie Prywatności.

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Gomibo


Poniższa Klauzula wyłączenia odpowiedzialności dotyczy całości niniejszej Witryny internetowej. Korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Klauzuli.

 1. W niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności obowiązują poniższe definicje:
  • Strona internetowa: każda strona internetowa witryny, na której wydawca umieszcza link do niniejszej klauzuli z zamiarem jej obowiązywania;
  • Witryna: gomibo.pl;
  • Wydawca: MobielWerkt B.V.;
  • Użytkowanie: korzystanie z cytowanych źródeł i czynności z tego wynikające;
  • Użytkownik: osoba fizyczna lub prawna reprezentowana przez korzystającego z Witryny;
  • Zawartość: teksty, obrazy oraz inne informacje;
  • Szkody: bezpośrednie lub pośrednie szkody wszelkiego rodzaju;

 2. Wydawca dokłada starań, aby Zawartość Witryny internetowej była poprawna. Możliwe jest, że Zawartość zawiera błędy, w tym między innymi;
  • literówki
  • niewłaściwe informacje
  • błędy w kodzie Witryny
  • błędy wynikające z problemów technicznych

 3. Wydawca publikuje Zawartość na Stronie internetowej na zasadzie eksperymentu i do użytku prywatnego.

 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Szkody, które powstały lub mogą powstać w jakikolwiek sposób powiązany z widocznymi (literówkowymi) błędami, które są wyświetlane na Stronie internetowej.

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Szkody, które powstały lub mogą powstać na skutek (tymczasowej) niedostępności Witryny.

 6. Wydawca ma prawo do zmiany lub terminacji Witryny w dowolnym momencie i bez uprzednich informacji.

 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za połączone pliki osób trzecich. Linki do plików osób trzecich nie stanowią prawnego zapewnienia.

 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmówienia dostępu do Witryny Użytkownikowi. Wydawca ma również prawo do monitorowania dostępu do Witryny.

 9. Cała Zawartość Witryny, w tym między innymi tekst, zdjęcia, grafika, filmy i wideo, kod (źródłowy) oraz funkcjonalności są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone przez Wydawcę.

 10. W przypadku, kiedy dowolne ustępy niniejszej Klauzuli są uznane za nieważne przez odpowiednie prawo lub instytucje, nie powoduje to nieważności całej Klauzuli. Wszystkie pozostałe ustępy pozostają w mocy. Nieważne ustępy zostaną ponownie rozpatrzone przez Wydawcę.Dalsze informacje

Pytania dotyczące Witryny należy kierować do Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.